zwiń rozwiń 01 WPROWADZENIE

Moduł 01

Wstęp do Drogi Nowoczesnego Architekta [01:17:45] zwiń rozwiń

01 Wstęp do architektury oprogramowania
02 Model C4 - wizualizacja architektury
2z Zadanie - C4
03 Drivery architektoniczne - czym są i dlaczego trzeba je znać?
3z Zadanie - Drivery architektoniczne
3z Zadanie - ADR
04 Architektura sterowana liczbami
4z Zadanie - Metryki architektoniczne
05 Zwinna architektura
Moduł 02

Strategiczne DDD (Domain Driven Design) Problem Space [01:54:34] zwiń rozwiń

01 Architektura a biznes
02 Domena i subdomeny
03 Odkrywanie subdomen
04 Big Picture Event Storming
05 Odkrywanie subdomen w praktyce
06 Metryki dla biznesu
07 Zadanie - Subdomeny
08 Zadanie - Big Picture Event Storming
09 Zadanie - Metryki dla biznesu
Moduł 03

Strategiczne DDD (Domain Driven Design) Solution Space [00:56:25] zwiń rozwiń

01 Bounded context
02 Subdomena a Bounded Context
03 Walidowanie granic kontekstów
04 Definiowanie Bounded Contextów w praktyce
05 Lokalne drivery architektoniczne
06 Prawo Conway’a
07 Zadanie - Subdomena a Bounded Context
08 Zadanie - Bounded Context
Moduł 04

Style architektury (korporacyjnej i systemowej) [01:24:56] zwiń rozwiń

01 Monolit
02 Systemy rozproszone
03 Enterprise Service Bus (ESB)
04 Mikroserwisy
05 Autonomia
06 Wybór architektury systemowej
07 Zadanie - przegląd architektury

zwiń rozwiń 02 ARCHITEKTURA APLIKACYJNA

Moduł 05

Style architektury aplikacyjnej [01:43:22] zwiń rozwiń

01 Architektura warstwowa
02 Architektura Hexagonalna
03 Architektura Pipes and Filters
04 Architektura typu mikrojądro
05 Dobór architektury do modułu
06 Strategia testowania a styl architektoniczny
Moduł 06

Design level [02:53:58] zwiń rozwiń

01 Model domenowy
02 “Design Level Event Storming”
03 DDD strategiczne
04 Estymacja
05 Implementacja modelu domenowego
06 Agregaty
07 CQRS (Command Query Responsibility Segregation)
08 Długo działające procesy
09 Bonus - Design Level i Live coding demo
10 Zadanie - Design Level Event Storming
Moduł 07

DDD "taktyczne" [02:02:46] zwiń rozwiń

01 Elementy konstrukcyjne
02 Implementacja Value Objects
03 Implementacja Encji
04 Łamanie reguł biznesowych
05 Implemetacja zdarzeń
06 Implementacja - Serwisy
07 Publikacja Zdarzeń
08 Transport Zdarzeń
09 Dobór wzorca
10 Zadanie - Implementacja elementów konstrukcyjnych
Moduł 08

Modularyzacja [01:39:43] zwiń rozwiń

01 Wstęp do modularyzacji
02 Enkapsulacja
03 Coupling
04 Narzędzia do mierzenia couplingu
05 Kohezja
06 Single Responsibility Principle
07 Wybór modułów
08 GRASP
09 TDD Done Right
10 Zadanie - Kohezja
Moduł 09

REST [01:24:56] zwiń rozwiń

01 Podstawy REST
02 Zasoby w REST
03 Domena w REST
04 Caching
05 HATEOAS
06 Wersjonowanie REST
07 Testowalność REST
08 Dokumentacja REST
09 CORS
10 Zadanie - przegląd API

zwiń rozwiń 03 PERSYSTENCJA

Moduł 10

Persystencja [02:00:08] zwiń rozwiń

01 Transakcje
02 Anomalie współbieżnego dostępu
03 Reaktywne źródła danych
04 ORM
05 CAP, BASE i Eventual Consistency
06 Rozproszony konsensus
07 Wybór bazy danych
Moduł 11

Event Sourcing [02:36:37] zwiń rozwiń

01 Jakie problemy rozwiązuje event sourcing
02 Zapis i odczyt zdarzeń
03 Projekcje i modele odczytu
04 Wersjonowanie zdarzeń
05 GetEventStore vs Postgres vs MongoDB
06 Live coding

zwiń rozwiń 04 SYSTEMY ROZPROSZONE

Moduł 12

Systemy rozproszone [00:49:56] zwiń rozwiń

01 Przyczyny rozproszenia systemu
02 Podział prac projektowych
03 Błędne założenia przy rozproszeniu systemu
Moduł 13

Mikroserwisy [00:48:06] zwiń rozwiń

01 Mikroserwisy a systemy rozproszone
02 SLA, SLO, SLI
03 Dostępność
04 Temporal coupling
05 Wdrożenia bez niedostępności
06 Zadanie SLA/SLO/SLI
07 Zadanie temporal coupling
Moduł 14

Komunikacja [01:18:21] zwiń rozwiń

01 “Design for failure”
02 Komunikacja synchroniczna a asynchroniczna
03 Komunikacja asynchroniczna Fire & Forget
04 Rozproszone sagi
05 API publiczne vs API prywatne
06 Circuit breaker
07 Service discovery
08 Client side load balancing
Moduł 15

Jakość komunikacji [01:09:53] zwiń rozwiń

01 Jakość komunikacji
02 Testy E2E
03 Testy kontraktowe
04 Consumer driven contracts
05 Kontrakty w lokalnym developmencie
06 Distributed tracing
07 Live demo
Moduł 16

Security [01:17:02] zwiń rozwiń

01 Wprowadzenie do bezpieczeństwa
02 Kerberos
03 SAML 2.0
04 OAuth 2.0 + OpenID Connect
05 JWT
06 Edge Service
07 Zarządzanie dostępem do komponentów systemu
08 Secure development policy
09 Case study zabezpieczenia aplikacji

zwiń rozwiń 05 CI/CD

Moduł 17

Continuous Integration, Deployment & Delivery [01:27:41] zwiń rozwiń

01 Deployment pipeline
02 Continuous Delivery - ciągłe dostarczanie
03 Ciągła integracja i wdrażanie
04 Fail safe vs safe-to-fail
05 Post-mortem
06 Testowanie wydajności
07 Monitoring
08 Główne problemy wydajnościowe

zwiń rozwiń 06 INFRASTRUKTURA

Moduł 18

Infra I [01:35:51] zwiń rozwiń

01 Infrastruktura
02 Infrastruktura jako kod
03 Zarządzanie konfiguracją aplikacji
04 Centralne logowanie
05 Mechanizmy poprawy wydajności i zabezpieczenia DDoS
06 Projektowanie infrastruktury z nastawieniem na HA
07 Wdrażanie procesów Disaster Recovery
Moduł 19

Infra II [01:03:23] zwiń rozwiń

01 Chmura
02 Kontenery
03 Kubernetes
04 Service Mesh
05 Rozliczalność projektów
06 Serverless

zwiń rozwiń 07 REFACTORING

Moduł 20

Refactoring z “Big Ball Of Mud” [01:01:45] zwiń rozwiń

01 Wstęp
02 Refactoring do modularnego monolitu
03 Szczegóły ekstrakcji modułów
04 Refactor modularnego monolitu do mikroserwisów

© DEVSTYLE spółka z ograniczona odpowiedzialnością, UL. Marii Konopnickiej 14 /8, 15-215 Białystok; Tel. +48 452 246 901; NIP: 5423453088 (dawniej Maciej Aniserowicz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, NIP 5422824401), Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000983500; REGON: 522649044
Informacje o tym, jak przetwarzamy Twoje dane, znajdziesz na: devstyle.pl/RODO.